Voor ouders

Er zijn verschillende momenten wanneer een Kindbehartiger kan helpen.

  • Wanneer net is besloten om uit elkaar te gaan, jullie hierbij ondersteuning nodig hebben rondom jullie kinderen of dat de boodschap nog verteld moet worden aan jullie kinderen.
  • Wanneer jullie al een tijdje uit elkaar zijn, maar zich (opnieuw) problemen voordoen. Bij alle vraagstukken die raken aan kinderen in een scheidingssituatie kan de Kindbehartiger meedenken.
  • Wanneer jullie een juridische procedure willen starten en de stem van jullie kinderen hierbij een plek dient te verkrijgen. Of als jullie meer advies hierover wensen. Het is belangrijk dat voldoende aandacht wordt besteed aan de beleving en de wensen van ieder kind en dat deze worden meegenomen richting de toekomst.
  • Wanneer het contact met een ouder, die door de scheiding uit beeld is geraakt, opgebouwd moet worden.
    Voor juridische vraagstukken en advies rondom de scheiding en de kinderen.

Als beide ouders gezag hebben, moeten beide ouders akkoord gaan met de ondersteuning van een Kindbehartiger. Als het gezag slechts bij één ouder ligt, dan is alleen van de gezaghebbende ouder toestemming nodig.
Ons uitgangspunt is dat een ouder die geen gezag heeft, maar het kind wel heeft erkend, betrokken wordt in de ondersteuning van het kind. Dit is ook in lijn met de wetgeving, die aangeeft dat erkenning recht geeft op omgang, informatie en consultatie.

Voor de begeleiding van minderjarige kinderen geldt het volgende:
Kind 0-12 jaar: alleen toestemming van de gezaghebbende ouder(s) is nodig;
Kind 12-16 jaar: toestemming van zowel het kind als de gezaghebbende ouder(s) is nodig;
Kind 16-18+ jaar: er is alleen toestemming van het kind nodig. Toestemming van de ouder(s) niet noodzakelijk.

Wij luisteren altijd naar de wensen en behoeften van kinderen. We helpen deze duidelijk te krijgen voor kinderen, zodat de Kindbehartiger de wens van het kind kan terugkoppelen aan ouders. Met als doel dat de volwassenen zo veel als mogelijk rekening kunnen houden met de wensen van hun kind. De wensen van kinderen zijn niet doorslaggevend, en ook niet altijd in hun belang. Dat zullen we dan ook zorgvuldig en vooraf uitleggen aan het kind. De wensen worden wel altijd gehoord en teruggekoppeld. Het is aan de volwassenen (de ouders of eventueel de rechter) om een zorgvuldige afweging te maken in het belang van het kind.

Wij werken aan de hand van de Wet bescherming Persoonsgegevens en gaan vertrouwelijk met jullie gegevens om. Een Kindbehartiger zal doorgaans niet zonder toestemming van de (gezaghebbende) ouder(s) informatie delen met derden. Als de Kindbehartiger zich grote zorgen maakt over jullie kind, dan kan hier van worden afgeweken. De Kindbehartiger bespreekt dit altijd eerst met ouder(s).

Heppee App, voor kind en ouders, wordt van harte aanbevolen.