Werkwijze

Een overzicht van wat ouders en kinderen ongeveer kunnen verwachten:

  • Intakegesprek (gratis) van circa 30 tot 45 minuten. Wat zijn de wensen en wat kan de Kindbehartiger hierin betekenen.
  • Persoonlijke gesprekken met het kind (spelenderwijs) en met de ouders.
  • Werkdoelen en uit te voeren opdrachten.
  • Verslaglegging van de kind- en oudergesprekken.
  • Mogelijk op te stellen kinderconvenant.
  • Waar nodig samenwerking met andere (sociale) professionals, instanties en het juridisch speelveld.
  • Afsluitend evaluerend gesprek en advisering.

Locatie

Ouder(s) of het kind mogen zelf een locatie aandragen, de kosten zijn dan voor eigen rekening. In Voorburg (West) heb ik de beschikking tot een ruimte,
Heeswijkstraat 108.

Kosten

Kindbehartigers werken als zelfstandige professionals via een vast uurtarief (€ 75 ex. BTW). De kosten komen in principe niet voor vergoeding in aanmerking. De Kindbehartiger kan wel bekijken waar eventuele mogelijkheden liggen. Dit zal tijdens het gratis intakegesprek ter sprake komen.

Eigen ruimte

Contact

Daphne Duijvestein
Kindbehartiger Voorburg
06 24656281
daphne@duijvestein.nu