Kindbehartiger

De Kindbehartiger ondersteunt kinderen en hun ouders in een scheidingssituatie. De regie van de ondersteuning wordt gevoerd vanuit de positie van het kind en er wordt ingezet op het ouderschap dat blijft. Er wordt waar nodig samengewerkt met andere professionals, zoals; mediators, advocaten, scheidingscoaches en de kindertherapeuten. Als ouder heb je de wens dat jullie kind zich gezond en gelukkig kan blijven ontwikkelen. Als ouder wil je graag inzicht in wat jullie kind meekrijgt van de scheidingssituatie. Welke veranderingen er plaats vinden en wat passende regelingen zijn in jullie situatie. Therapie of behandeling is niet altijd direct nodig.

De Kindbehartiger biedt ondersteuning en is kundig op het gebied van de gespreksvoering met kinderen, heeft kennis van de ontwikkelingsfasen van kinderen en van wat er bij een scheiding komt kijken. De Kindbehartiger is er om de beleving en wensen van kinderen helder te krijgen. Om hun visie (samen met het kind, als het kind dit prettig vindt) te vertalen naar ouders, verzorgers, andere betrokkenen en waar nodig richting het juridisch speelveld. Samen worden wensen en behoeften op een rij gezet om te komen tot passende afspraken voor de nieuwe gezinssituatie na de scheiding, waarbij steeds de regie wordt gevoerd vanuit de positie van het kind.

De Kindbehartiger is er voor ouders en kinderen van 0-18+ jaar die na de scheiding als familie verbonden blijven. De ouders die wij helpen willen dat hun kinderen zo gelukkig en onbezorgd mogelijk kunnen opgroeien. Zij willen weten hoe je na de scheiding gezamenlijk de daarvoor noodzakelijke stabiele basis kunt bieden.

Als partners gaat men uit elkaar, maar het ouderschap blijft.

De Kindbehartiger gaat (spelenderwijs) met kinderen in gesprek. Daarnaast worden gesprekken met de ouders gevoerd over hun beleving, de emoties rondom de scheidingssituatie en de communicatiepatronen. Steeds staat het belang van het kind centraal en deze wordt geconcretiseerd per situatie. Voor hele jonge kinderen kan de Kindbehartiger optreden als het ‘verlengstuk’ van de stem van het kind. Dit zodat de positie van ieder kind een plek krijgt richting de toekomst.

De Kindbehartiger is er om ieder kind zo vroeg mogelijk ondersteuning te bieden. De Kindbehartiger heeft een coördinerende rol voor het hele gezin. Samen met het netwerk zorgt de Kindbehartiger ervoor dat ouders en kinderen sneller op de juiste plek terecht komen zodat de scheiding zorgvuldig afgewikkeld kan worden op alle fronten. En vooral dat ieder kind met een vertrouwd en veilig gevoel verder kan na een scheiding.

De Kindbehartiger kan in juridische zin ook iets betekenen. Wij kunnen bijvoorbeeld de stem van ieder kind een plek geven in de scheiding. De Kindbehartiger probeert de mening en de wensen van het kind samen met het kind helder te krijgen, om deze vervolgens kenbaar te maken aan ouders en de advocaten van ouders. Dit doen wij via een verslag/advies en dit verslag nemen wij met het kind door. Het doel is dat de rechter de mening en wensen van het kind in zijn/haar overweging kan meenemen. Wij hebben relevante juridische kennis in huis en werken veel samen met advocaten. Ouders spreken dan met hun advocaten. De Kindbehartiger spreekt met het kind. Zo wordt de mening van het kind meegenomen hebben zij een eigen vertrouwenspersoon.

Een advocaat of mediator kan verwijzen naar een Kindbehartiger. Bijvoorbeeld bij gezagszaken of bij het ondersteunen in het opstellen van een ouderschapsplan.


Alle Kindbehartigers zijn lid van de Beroepsorganisatie Kindbehartigers.
Alle Kindbehartigers zijn verbonden aan de Stichting Kwaliteit Kindbehartiger. Deze stichting bewaakt de kwaliteit.
Privacyverklaring